Rullkedjor duplex, triplex

Rullkedjor används ofta inom maskin- och anläggningskonstruktioner. Dels som drivkedjor, men även för att lyfta och transportera gods. Rullkedjor i specialutförande med lämpliga befästningslänkar möjlig gör även andra funktioner. Kedjans konstruktion medför att långa axelavstånd kan användas. En annan fördel med rullkedjor är att dom är relativt enkla att förkorta eller förlänga vid behov.

Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

Baragatan 2  •  SE-212 28 Malmö

Tfn. 040-18 10 00  •  Fax 040-18 10 01

E-post  info@kedjeteknik.se

© 2016-2020 Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

 Reg.nr 12-556052-3994