Kardankedjor utvidgade program

 

1400

 

 • Sidböjlig kardankedja av acetalplast

 • Delning 82,5 mm

 • Bredd 50 mm

 • Höjd 38,0 mm

 • Finns med och utan TAB

 • Tillåten dragkraft 8000 N

1703

 

 • Sidböjlig kardankedja av acetalplast

 • Har samma grundmått som nr 1702 dock är kedjan öppen. Utbytbar mot 1702

 • Kardankedjans öppna utförand gör den mycket lätt att hålla ren med genomspolning

 • Delning 50 mm

 • Bredd 53,3 mm

 • Höjd 25 mm

 • Tillåten dragkraft 3000 N

2800

 

 • Sidböjlig kardankedja av acetalplast

 • Delning 82,5 mm

 • Bredd 50 mm

 • Höjd 37,3 mm

 • Finns med och utan TAB

 • Tillåten dragkraft 6000 N

821-RO

 

 • Rakgående bandkedja av acetalplast med ackumuleringsrullar

 • På varje bult sitter små plastrullar som kan rotera oberoende av kedjans egen hastighet. Därmed kan godset ackumulera medan själva bandkedjan löper på normalt sätt

 • Kedjan kan även användas för att accelerera gods

 • Plattbredd 190,5 mm

821 PRR

 

 • Rakgående bandkedja av acetalplast med ackumuleringsrullar

 • Kedjan kan användas på rakgående transportörer där ackumulering av gods förekommer

 • Kedjan reducerar ackumuleringstrycket på transporterat gods

 • Delning på kedjan 1 1/2"

 • Bredd 190,5 / 254 / 304,8 mm

882 PRR-TAB

 

 • Sidböjlig bandkedja av acetalplast med ackumuleringsrullar

 • Kedjan användas på kurvgående transportörer där ackumulering av gods förekommer

 • Kedjan reducerar ackumuleringstrycket på transporterat gods

 • Delning på kedjan 1 1/2"

 • Bredd 95,3 / 114,3 / 190,5 mm

1704

 

 • Sidböjlig kardankedja av acetalplast

 • Delning 50 mm

 • Bredd 53,3 mm

 • Höjd 23,9 mm

 • Radie min 137,5 mm

 • Tillåten dragkraft 4000 N

NH 78

 

 • Rakgående kedja av acetalplast

 • Kedjan används där stora krav ställs på hållfasthet och slitstyrka

 • Delning 66,3 mm

 • Bredd 74 mm

 • Höjd 28,6 mm

 • Tillåten dragkraft 8000 N

3000

 

 • Sidböjlig kardankedja av acetalplast

 • Kedjan är mycket stark och används för transport av tungt gods på långa transportörer

 • Delning på kedjan 80,1 mm

 • Bredd 200 mm

 • Höjd 52 mm

 • Tillåten dragkraft 11000 N

3200 och 3200 TAB

 

 • Kardankedja av acetalplast. Kedja nr 3200 är rakgående och 3200 TAB är sidböjlig

 • Kedjan är speciellt framtagen för kycklingindustrin

 • Delning på kedjan 50,8 mm

 • Bredd 57,2 mm

 • Höjd 20,3 mm

 • Tillåten dragkraft för kedja 3200 är 3150 N och för kedja nr 3200 TAB 2525 N

Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

Baragatan 2  •  SE-212 28 Malmö

Tfn. 040-18 10 00  •  Fax 040-18 10 01

E-post  info@kedjeteknik.se

© 2016-2020 Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

 Reg.nr 12-556052-3994