Elastisk koppling

Kopplingshalvorna finns i två utförande. Typ B är den med lite större navdiameter. En komplett koppling består av 3 delar; 2 nav + 1 gummielement. Naven kan kombineras valfritt. Dessa elastiska kopplingar kräver minimalt med underhåll.

Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

Baragatan 2  •  SE-212 28 Malmö

Tfn. 040-18 10 00  •  Fax 040-18 10 01

E-post  info@kedjeteknik.se

© 2016-2021 Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

 Reg.nr 12-556052-3994