Elastisk koppling

Kopplingshalvorna finns i två utförande. Typ B är den med lite större navdiameter. En komplett koppling består av 3 delar; 2 nav + 1 gummielement. Naven kan kombineras valfritt. Dessa elastiska kopplingar kräver minimalt med underhåll.