ROSTA-spännaren

ROSTA-spännaren arbetar utan motvikt och kan monteras i varje önskat läge. Den elastiska spänn- och tryckrörelsen ökar vid stigande belastning, vilket beror på gummielementen. Erforderlig spänn- respektive tryckeffekt kan ställas in steglöst inom de angivna värdena genom motsvarande inställning av arbetsvinkeln.
Spännhjul typ 1
Spännhjul yup 2
Spännhjul typ 4

Så här monteras ROSTA spännaren

Bild 1


Rem- eller kedjespännare ska alltid byggas in mot den slaka sidan. Spännriktning mot gängan i fästskruven "B" är att föredra. Därigenom är risken minimal att spännaren vibrerar loss.

Bild 2


Varje rem- eller kedjespännare har vid fästflänsen ett gängat hål. Fastsättningen av spännaren sker med fästskruven mot en konsoll eller annan maskindel.

Bild 3


Vid inställning av önskat spänntryck lösgöres skruven varvid ytterhuset vrides med en skiftnyckel till önskad spänning varefter skruven åter åtdrages.

Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

Baragatan 2  •  SE-212 28 Malmö

Tfn. 040-18 10 00  •  Fax 040-18 10 01

E-post  info@kedjeteknik.se

© 2016-2021 Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

 Reg.nr 12-556052-3994