Spännhjul

Spännhjul lagerförs i nedanstående varianter. Typ 1 har en självsmörjande oljebronsbussning medan typ 2, 4 och 5 är försedda med tätade och engångssmorda lager. Spännhjul typ 4 har i duplex- och triplexutförande dubbelsidig axeltapp.
Spännhjul typ 1
Spännhjul yup 2
Spännhjul typ 4
Spännhjul typ 5
Spännhjul typ 8
ROSTA kedjespännare

Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

Baragatan 2  •  SE-212 28 Malmö

Tfn. 040-18 10 00  •  Fax 040-18 10 01

E-post  info@kedjeteknik.se

© 2016-2021 Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

 Reg.nr 12-556052-3994