Fleyerkedjor

Fleyerkedjor används normalt som lyftkedjor på truckar, kranar och lyftdon. De används även som motviktskedjor t.ex. i verktygsmaskiner och för att överföra fram- och återgående rörelse.
Fleyerkedjornas brickor stansas av specialstål och seghärdas så att en jämn, hög hållfasthet uppnås. Genom mycket snäva toleranser uppnås att samtliga brickor belastas lika mycket. Bultarna sätthärdas vilket ger en högre slitstyrka. Brickorna är placerade tätt tillsammans i olika brickkombinationer och vrider sig kring bultarna.
Fleyerkedjor har liten totalbredd i förhållande till sin höga brottstyrka. Klicka här för att öppna tabellen (5 sidor) i ett nytt fönster.

Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

Baragatan 2  •  SE-212 28 Malmö

Tfn. 040-18 10 00  •  Fax 040-18 10 01

E-post  info@kedjeteknik.se

© 2016-2021 Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

 Reg.nr 12-556052-3994