top of page

Kedjeverktyg och tillbehör

Kedjebrytare
Kedjebrytare
Kedjebrytare nr 3T


Kedjebrytare avsedd för professionellt bruk.

Genom att klämma fast ytterbrickan på kedjan med kedjebrytaren och därefter vrida runt det övre handtaget, pressar ett stift ut bulten genom rullkedjan. Se även kedjebrytare nr 4.

Denna kedjebrytare är avsedd för rullkedjor med delning 1/2" och 5/8". Vikt ca. 0,3 kg.

Kedjebrytare
Kedjebrytare nr 4


Kedjebrytare avsedd för professionellt bruk.

Handhavandet för denna kedjebrytare motsvarar kedjebrytare nr 3T. Dessa två modeller ska inte förväxlas med billigare kopior på marknaden, utan är dimensionerade för att hålla under lång tid.

Kedjebrytare nr 4 är avsedd för delning av rullkedjor med delning 5/8", 3/4" och 1". Vikt ca. 1 kg.

Kedjetving
Kedjetving nr 35


Med hjälp av kedjetvingen kan kedjeändarna på ett mycket enkelt sätt dras samman, för att t.ex. kunna sätta in en rak kopplingslänk.

Tving nr 35 används till kedja med delning 3/8" upp till 3/4". Max gripbredd 40 mm. Vikt ca. 0,2 kg.

Kedjetving
Kedjetving nr 80


En kedjetving i mycket kraftig konstruktion. Denna tving är avsedd till dom lite större kedjorna, från 1" delning upp till 2 1/2". Max gripbredd 135 mm. Vikt ca. 1,0 kg.

Förslitningsmåttband
Kedjespray
Smörjmedel för kedjor
WKS 500
Automatiska smörjsystem från Kedjeteknik AB
WKS 500 (500 ml)


När kedjan löper runt kedjehjulen vrider sig bultarna i hylsorna varvid en förslitning sker av lagerytan. Därför erfordras en effektiv smörjning, t.ex. med kedjespray, som kan ge kedjan längre livslängd.

För arbetstemperatur -10°C till +80°C.

 

Dock finns det tillfälle då man inte kan eller vill smörja sin kedja. I dessa fall rekommenderar vi NONOIL® underhållsfri kedja.

WKS Plus (400 ml)


Specialsmörjmedel för öppna kedjedrifter, transportörkedjor och lastkedjor. Ger varaktig smörjning med god vidhäftning som minskar slitaget och ger kedjan längre livslängd.

För arbetstemperatur -10°C till +240°C.

Automatiskt smörjsystem


Kontakta oss för mer information!

bottom of page