Kuggstänger i 3D

CAD-modeller

Ladda ner våra kuggstänger som CAD-modeller. Om kuggstängerna ska monteras för fortlöpande montage, klicka här för monteringsanvisning.
Klicka på understruken länk i tabellen nedan för att ladda ner respektive kuggstång.

Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

Baragatan 2  •  SE-212 28 Malmö

Tfn. 040-18 10 00  •  Fax 040-18 10 01

E-post  info@kedjeteknik.se

© 2016-2021 Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

 Reg.nr 12-556052-3994