Vårt leveransprogram

 

Bandkedjor och bandkedjehjul
Friktionsnav


KEDTEK® Friktionsnav är ett effektivt överbelastningsskydd i maskiner och anläggningar där driften sker med kedjehjul eller kilremsskivor. Vid överbelastning under start eller drift slirar friktionsnavet varvid vridmomentet begränsas.

Därigenom kan ett maskinhaveri begränsas eller rent utav undvikas. Friktionsnaven är kompakt byggda utan utskjutande delar.

WIPPERMANN rullkedjor
Simplex- ,duplex- och triplex kedjehjul
WULF transportörkedjor
Plast som bandmaterial och plattor
Kugghjul


Kugghjul används till att överföra effekt från en axel till en annan och då förhållandet mellan axlarnas varvtal i varje ögonblick måste vara konstant. Kraftöverföringen sker med hjälp av kuggar som går i ingrepp med varandra.

Kedjeteknik lagerför förborrade cylindriska kugghjul med pressvinkel 20° från modul 1 till 6, breda och smala typen.

Kuggremmar och kuggremshjul
Spännbox spannbox

Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

Baragatan 2  •  SE-212 28 Malmö

Tfn. 040-18 10 00  •  Fax 040-18 10 01

E-post  info@kedjeteknik.se

© 2016-2020 Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

 Reg.nr 12-556052-3994