top of page

NONFRIC® specialplast

NONFRIC® är en specialplast där utgångsmaterialet är en högmolekylär lågtryckspolyeten med molekylvikt på ca 5 miljoner g/mol. Genom olika tillsatser i speciella processer erhåller NONFRIC® sina karakteristiska egenskaper.
På grund av sin höga molekylvikt och sammansättning får NONFRIC® en rad tekniska fördelar bl.a. mycket låg förslitning, lång livslängd, hög draghållfasthet även vid högre temperaturer, motstår spänningskorrosion väl samt kan användas även vid hög arbetshastighet.
Eftersom NONFRIC® har en mycket hög viskositet går plasten inte att formspruta, utan framställs genom pressning under högt tryck och lång presstid.
NONFRIC® specialtillverkning


Specialtillverkade detaljer

NONFRIC® specialplast lämpar sig utmärkt för tillverkning i små serier av detaljer med krav på låg friktionskoefficient och hög slitstyrka.
Vi tillverkar enligt kundens ritning. Korta leveranstider!

NONFRIC® är kadmiumfritt - livsmedelsgodkänt enl. FDA för direktkontakt med livsmedel - silikonfritt.

Spännbox
Profillist för kedjor
Specialplast bandmaterial
bottom of page