NONFRIC® specialplast

NONFRIC® är en specialplast där utgångsmaterialet är en högmolekylär lågtryckspolyeten med molekylvikt på ca 5 miljoner g/mol. Genom olika tillsatser i speciella processer erhåller NONFRIC® sina karakteristiska egenskaper.
På grund av sin höga molekylvikt och sammansättning får NONFRIC® en rad tekniska fördelar bl.a. mycket låg förslitning, lång livslängd, hög draghållfasthet även vid högre temperaturer, motstår spänningskorrosion väl samt kan användas även vid hög arbetshastighet.
Eftersom NONFRIC® har en mycket hög viskositet går plasten inte att formspruta, utan framställs genom pressning under högt tryck och lång presstid.
1/12
NONFRIC® specialtillverkning


Specialtillverkade detaljer

NONFRIC® specialplast lämpar sig utmärkt för tillverkning i små serier av detaljer med krav på låg friktionskoefficient och hög slitstyrka.
Vi tillverkar enligt kundens ritning. Korta leveranstider!

NONFRIC® är kadmiumfritt - livsmedelsgodkänt enl. FDA för direktkontakt med livsmedel - silikonfritt.

Spännbox
Profillist för kedjor
Specialplast bandmaterial

Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

Baragatan 2  •  SE-212 28 Malmö

Tfn. 040-18 10 00  •  Fax 040-18 10 01

E-post  info@kedjeteknik.se

© 2016-2021 Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

 Reg.nr 12-556052-3994