Skopmedbringare i 3D "Pusher Dog"

CAD-modeller

Medbringare M120, M132 och M133, står under transport i rak vinkel mot kedjan. När medbringaren vrids över hjulet, böjs den ner under det transporterade godset, utan att skada detta.​
Medbringarna kan levereras lösa eller inmonterad i kedjan på önskat avstånd. Vi kan även erbjuda medbringarna i rostfritt utförande.
För mått utan toleransangivelser gäller DIN ISO 2768 c.

Klicka på respektive Medbringare för att ladda ner CAD-modellen.

462/M 120  |  501/M 132  |  501/M 133  |  548/M 132

Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

Baragatan 2  •  SE-212 28 Malmö

Tfn. 040-18 10 00  •  Fax 040-18 10 01

E-post  info@kedjeteknik.se

© 2016-2021 Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

 Reg.nr 12-556052-3994