top of page

KEDJETEKNIK AB

Förkorta kedjor upp t.o.m. 3/4" delning

(udda antal länkar)

Nedan följer fler guider på hur man enklast gör för att förlänga eller förkorta en rullkedja. Förfaringssätten är snarlika men det kan vara bra att känna till vilka reservdelar som kommer på fråga beroende på dimension på kedjan.
För att underlätta delning av kedjan erbjuder vi dessutom marknadens förnämsta kedjebrytare.
Följ guiden bredvid som visar vilka reservdelar som behövs för att utföra justeringen på kedjan (klicka på kedjan för att börja).
Förkorta kedjor upp till 3/4" delning (jämnt antal länkar)
Förkorta kedjor med 1" delning o större (jämnt antal länkar)
Förkorta kedjor upp till 3/4" delning (udda antal länkar)
Förkorta kedjor med 1" delning o större (udda antal länkar)
Förläng kedjor upp till 3/4" delning (jämnt antal länkar)
Förläng kedjor med 1" delning o större (jämnt antal länkar)
Förläng kedjor upp till 3/4" delning (udda antal länkar)
Förläng kedjor med 1" delning o större (udda antal länkar)
Bild-1
Bild-2
Bild-3
Bild-4
Bild-5
bottom of page