Kedjehjul med frihjulsnav

Kedjehjul med frihjulsnav (spärrhjul) kan användas som frihjul, backstopp och för stegrörelse. Spärrhjulen är tillverkade i material SS 2511, med sätthärdade tänder samt härdade och slipade spärrbanor.

Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

Baragatan 2  •  SE-212 28 Malmö

Tfn. 040-18 10 00  •  Fax 040-18 10 01

E-post  info@kedjeteknik.se

© 2016-2021 Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

 Reg.nr 12-556052-3994