Tvåsträngade transportörkedjor

enligt DIN 8167.
Denna kedja består av två standardkedjor som förbundits med varandra med en distansstav. Kan användas t.ex. som lamelltransportör för tyngre gods. Klicka här för att se själva kedjans grundmått.

Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

Baragatan 2  •  SE-212 28 Malmö

Tfn. 040-18 10 00  •  Fax 040-18 10 01

E-post  info@kedjeteknik.se

© 2016-2021 Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

 Reg.nr 12-556052-3994