top of page

Lantbrukskedjor

Används framför allt till lantbruksmaskiner, elevatorer och för lättare transportörer. Kedjorna har ungefär samma huvudmått som motsvarande ewartskedjor. Fördelen med denna kedja är precision, stor brotthållfasthet och lageryta. Detta sammantaget ger lång livslängd och en jämnare gång.
bottom of page