Lantbrukskedjor

Används framför allt till lantbruksmaskiner, elevatorer och för lättare transportörer. Kedjorna har ungefär samma huvudmått som motsvarande ewartskedjor. Fördelen med denna kedja är precision, stor brotthållfasthet och lageryta. Detta sammantaget ger lång livslängd och en jämnare gång.

Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

Baragatan 2  •  SE-212 28 Malmö

Tfn. 040-18 10 00  •  Fax 040-18 10 01

E-post  info@kedjeteknik.se

© 2016-2021 Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

 Reg.nr 12-556052-3994