NONOIL® underhållsfri kedja Amerikansk standard

Dessa kedjor används där man inte kan eller vill smörja sin kedja. Det kan vara t.ex. inom papper- och textilindustrin, tryckerier eller träindustrin. Kedjorna är självsmörjande och håller upp till 35 gånger längre än en vanlig kedja som inte smörjs.

Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

Baragatan 2  •  SE-212 28 Malmö

Tfn. 040-18 10 00  •  Fax 040-18 10 01

E-post  info@kedjeteknik.se

© 2016-2021 Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

 Reg.nr 12-556052-3994