NONOIL® underhållsfri kedja med dubbel delning

Dessa kedjor är lätta och erbjuder genom ett större avstånd mellan rullarna vissa fördelar. Vidhäftande material kan t.ex. lättare falla igenom kedjan. Kedjorna är självsmörjande och håller upp till 35 gånger längre än en vanlig kedja som inte smörjs.

Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

Baragatan 2  •  SE-212 28 Malmö

Tfn. 040-18 10 00  •  Fax 040-18 10 01

E-post  info@kedjeteknik.se

© 2016-2021 Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

 Reg.nr 12-556052-3994