NONOIL® underhållsfri kedja med raka sidobrickor

Dom raka sidobrickorna gör kedjan lämplig som transportkedja i förpackningsmaskiner, sågverksanläggningar etc. Kedjan kan styras t.ex. med NONFRIC® profillister.

Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

Baragatan 2  •  SE-212 28 Malmö

Tfn. 040-18 10 00  •  Fax 040-18 10 01

E-post  info@kedjeteknik.se

© 2016-2021 Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

 Reg.nr 12-556052-3994