NONOIL® RF rostfri underhållsfri kedja

Samtliga delar i kedjan är av rostfritt material och dessutom försedd med Polymerglidlager som gör att kedjan blir 100% smörj- och underhållsfri. Med Trigleit Z/FDA-glidlager kan kedjan arbeta inom ett temperaturområde på -100°C till +200°C. Denna rullkedja lämpar sig mycket väl i miljöer med kemiska ämnen där torrdrift av kedjan är nödvändig. Kontinuerlig kontakt med vatten är inga som helst problem för denna kedjetyp.

Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

Baragatan 2  •  SE-212 28 Malmö

Tfn. 040-18 10 00  •  Fax 040-18 10 01

E-post  info@kedjeteknik.se

© 2016-2021 Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

 Reg.nr 12-556052-3994