Rullkedjor simplex, duplex och triplex Amerikansk standard

Rullkedjor används ofta inom maskin- och anläggningskonstruktioner. Dels som drivkedjor, men även för att lyfta och transportera gods. Rullkedjor i specialutförande med olika typer av befästningslänkar möjliggör även andra funktioner. T.ex. kan en förlängd utstickande bult aktivera en rörelsevakt och få kedjedrivningen att stanna vid en exakt angiven punkt. Kedjans konstruktion medför att långa axelavstånd kan användas.

Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

Baragatan 2  •  SE-212 28 Malmö

Tfn. 040-18 10 00  •  Fax 040-18 10 01

E-post  info@kedjeteknik.se

© 2016-2021 Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

 Reg.nr 12-556052-3994