top of page

Transportörkedjor med med hålbult

enligt ISO 1977:2006 (DIN 8168).
Hålbulten innebär att man på ett enkelt sätt kan montera olika befästningslänkar i kedjan. Kedjorna kan levereras med skonrulle, löp- eller flänsrulle. I sitt grundutförande tillverkas kedjan med hylsa typ A.
bottom of page