Transportörkedjor med med hålbult

enligt ISO 1977:2006 (DIN 8168).
Hålbulten innebär att man på ett enkelt sätt kan montera olika befästningslänkar i kedjan. Kedjorna kan levereras med skonrulle, löp- eller flänsrulle. I sitt grundutförande tillverkas kedjan med hylsa typ A.

Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

Baragatan 2  •  SE-212 28 Malmö

Tfn. 040-18 10 00  •  Fax 040-18 10 01

E-post  info@kedjeteknik.se

© 2016-2021 Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

 Reg.nr 12-556052-3994