Icke standardiserade

Icke standard rullkedjor förekommer fortfarande rätt allmänt på olika slags specialmaskiner. Vi lagerför därför många dimensioner. Obs! Vid nykonstruktioner bör endast standard rullkedjor användas. Kedjehjul på beställning.

Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

Baragatan 2  •  SE-212 28 Malmö

Tfn. 040-18 10 00  •  Fax 040-18 10 01

E-post  info@kedjeteknik.se

© 2016-2021 Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB

 Reg.nr 12-556052-3994