top of page

Duplex kedjehjul

För kedja 3/8" till och med 1" delning lagerförs duplex kedjehjul med tandantal fr.o.m 8 upp till 114. I kedjedimensioner 1 1/4" och 1 1/2" finns på lager tandantal fr.o.m 13 upp till 114, dock i ett något lägre omfång. Klicka här för att öppna nedan tabell (5 sidor) i ett nytt fönster.
bottom of page